ГЛАМ  АКТИВНОСТИ  од јануари до април  2018 година

ГЛАМ АКТИВНОСТИ од јануари до април 2018 година

Во текот на првите четири месеци од 2018 година, активностите на членовите на ГЛАМ Македонија поврзани со ГЛАМ институциите (галерии, библиотеки, архиви и музеи) во Република Македонија беа плодни.

Годинава беа потпишани четири договори за соработка, и тоа: нов договор со Институт за национална историја, и обновени договори со Државниот архив на РМ, со Музеј на македонската борба Скопје и со градската библиотека „Браќа Миладиновци“ во Скопје.

Како резултат на овие договори за соработка, членовите на ГЛАМ Македонија ја збогатија Википедија на македонски јазик, со тоа што: создадоа 250 нови статии, 104 постоечки статии беа подобрени, 200 референци беа внесени и 25 слики беа подигнати.

Главните теми на кои се работеше најмногу беа: Првата и Втората светска војна, како и активностите на партизаните во Македонија.