За тимот

Извршен одбор

Снежана Штрковска
-Претседател-
Гордана Стојковска Јовиќ
-Член-
Николче Стојановски
-Член-
Рашо Аврамовски
-Член-
Игор Кузмановски
-Член-

Координатори:

ГЛАМ Координатор – Снежана Штрковска

Координатори за образование:

Валентина Трајкоска
Наташа Неданоска
Ирена Трајковска
Стојна Арсовска-Доневска
Јованка Шалева
Атанас Сопотски
Нели Најдоска-Василевска
Горан Манев
Лидија Манаскова
Мелита Станковиќ
Татјана Нанкова
Лили Арсова

ИТ Координатор – Ѓорѓи Поп-Ѓорѓиев