Меѓународен ден на Ромите

На 2 април 2021 година се одржа уредувачкиот маратон на тема „Меѓународен ден на
Ромите“. Активноста е дел од глобалниот повик International Roma Day Edit-a-thon 2021 којшто
се одвива од 1-8 април 2021 година.
Учество во уредувачкиот маратон земаа 19 уредувачи кои ја збогатија Википедија на
македонски јазик со 36 нови статии.
Објавените статии може да се видат на овој линк.