УРЕДУВАЧКИ НАТПРЕВАР НА ТЕМА „Статии по години по област“

 

Во период од 18 април до 8 мај 2022 се организираше уредувачки натпревар на тема ‘’Статии по години по области’’, проект беше реализиран од страна на здруженијата на граѓани „ГЛАМ Македонија“, „Споделено знаење“ и Википедија на македонски јазик, кој имашe за цел да помогне во подобрување на веќе постоечките статии како и создавање на нови статии. На напреварот право на учество имаа исклучиво ученици на возраст од 15 до 18 години. Учесниците во рамките на натпреварот требаа да уредуваат статии, кои недостигаат на Википедија на македонски јазик а истите беа прегледувани и бодувани од страна на три члено жири, кое донесе конечна одлука за победниците.

Во продолжение се рангирани учесниците врз основа на збирниот резултат на оценките доделени од страна на членовите на жири-комисијата.

1 место – Виктор Боројевиќ

2 место – КаланВики и за најдобра статија во втората недела

3 место – Петар Барса

Особено горди што сите тројца добитници се членови на Вики Клубовите на Глам Македонија.
Повеќе инфо на следниот линк.