Заедничко уредување на теми од Првата светска војна

Во текот на викендот на 21 и 22 април 2018 година, во организација на матичниот Википедијанец во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ во Скопје, Гордана Јовиќ-Стојковска, беше реализирано заедничко уредување на теми од Првата светска војна.  Зедоа учество 12 Википедијанци и 8 членови на Вики клуб Старо Нагоричане подготвија заедничка статија, а беа обучени двајца нови Википедијанци.

Во текот на уредувачкиот викенд беа создадени 15 нови статии, а шест постоечки статии беа надополнети со текст.

ВО СОРАБОТКА СО ВОЕНИОТ МУЗЕЈ: УРЕДУВАЊЕ НА ТЕМА НАТО

На 17 април 2018 година од 12:30 часот беше одржана уредувачка работилница со членовите на Вики Клуб во Музеј на македонската борба Скопје. На работилницата зедоа учество учениците од гимназијата „Јосип Броз Тито“, предводени од професорката Ирена Трајковска, како и други членови на Вики Клубот.

Оваа работилница се одржа во соработка со Воениот музеј на Република Македонија. На учесниците им беше прикажан кус документарен филм на тема „Република Македонија на патот кон НАТО“, како и изложбата на тема НАТО што се одвива во моментот во Воениот музеј.

Во текот на трите часа од уредувачката работилница, беа создадени осум нови статии на Википедија на македонски јазик, сите биографии на луѓе кои во својот живот биле Генерални секретари на НАТО. Изборот и содржината на текстовите го направија Вики Тасева од Воениот музеј во соработка со двете едукаторки од Музеј на македонската борба, Ана Вишинова и Даниела Митевска.

Дел од атмосферата на фотоградфиите:

Конференција: Вики лајв Белград, 2018

Во деновите на 14 и 15 април 2018 година во Белград се оддржа четвртата Вики Лајв конференција на која се собираат Википедијанци од Србија и регионот. Дводневната програма беше проследена со бројни предавања, разговори и округли маси на теми поврзани со Википедија, а беше организирана и прошетка низ „Подземен Белград“.

Во рамките на програмата, претседателот на ГЛАМ Македонија, Снежана Штрковска, одржа предавање и претставување на Вики Клубовите во Македонија.

Дел од атмосферата на фотографиите:

 

Работилница со младите википедијанци од Старо Нагоричане

На 11 април 2018 година, матичниот Википедијанец Гордана Јовиќ-Стојковска го посети Вики Клубот Старо Нагоричане, каде воедно се одржа и работилница со членовите на Вики Клуб Старо Нагоричане, кои учат во училиштето „Светозар Марковиќ“ во Старо Нагоричане. Оваа група на членови ја раководи професорката Стојна Арсовска-Доневска.
За време на работилницата, на новите членови им беа претставени основите за уредување на Википедија. На постарите членови на овој Вики Клуб, кои веќе создаваат и уредуваат статии на Википедија на македонски јазик, им беа покажани новини во уредувањето, што ќе придонесе за нивно поуспешно уредување.
Во текот на работилницата беа создадени 5 нови статии, а една постоечка статија беше надополнета.
Дел од работната атмосфера на фотографиите:

Работилница со младите википедијанци од Драчево

На 2 април 2018 година, се одржа работилница со членовите на Вики Клуб Музеј на македонската борба во Скопје, кои учат во училиштето „Свети Климент Охридски“ во Драчево. Оваа група на членови ја раководи професорката Валентина Трајковска.
За време на работилницата, на новите членови им беа претставени основите за уредување на Википедија. На постарите членови на овој Вики Клуб, кои веќе создаваат и уредуваат статии на Википедија на македонски јазик, им беа покажани новини во уредувањето, што ќе придонесе за нивно поуспешно уредување.
Во текот на работилницата беа создадени 8 нови статии, а една постоечка статија беше надополнета.
Дел од работната атмосфера на фотографиите:

Работилница со членовите на Вики Клуб Охрид

Во деновите на 30 и 31 март 2018 година, се одржаа две работилници со членовите на Вики Клуб Охрид, кој го раководи професорката Наташа Неданоска.
Се вклучија четири нови члена, на кои им беа претставени основите за уредување на Википедија. На постарите членови на овој Вики Клуб, кои веќе создаваат и уредуваат статии на Википедија на македонски јазик, им беа покажани новини во уредувањето, што ќе придонесе за нивно поуспешно уредување.
Во текот на двата дена беа создадени 17 нови статии, а 6 постоечки статии беа надополнети со текст.
Дел од работната атмосфера на фотографиите:

 

ДОБРЕДОЈДЕ НА НОВИТЕ ЧЛЕНОВИ ВО ВИКИ КЛУБОВИТЕ

Во текот на месец март се вклучија вкупно 25 нови членови во Вики Клубовите во Македонија. Бројката на членови сега е 171 член, распоредени во трите активни Вики Клубови што ги води ГЛАМ Македонија, и тоа: Вики Клуб во Музеј на македонската борба, Вики Клуб Старо Нагоричане и Вики Клуб Охрид.

На учениците кои доаѓаат за првпат во Вики Клуб им се дава кус вовед за тоа што е Википедија, се водат низ процесот на регистрирање како корисници, и потоа се воведуваат низ процесот на уредување на Википедија. Учениците се поттикнуваат да пишуваат (уредуваат) од дома, а во Вики Клубовите да доаѓаат по потреба, да научат нешто ново при уредувањето, на пример.

Досега, членовите на Вики Клубовите создале 818 нови статии, а 1350 постоечки статии надополниле и прошириле со текст.

ПРВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД СОРАБОТКАТА СО ИНИ

Дваесет и четири нови статии и триесет и пет постоечки надополнети со текст и референци е првиот резултат од активноста на матичниот Википедијанец во Институт за национална историја (ИНИ). Статиите се на тема: Народноослободителната војска на Македонија, а Википедијанците кои работеа во изминатиов период ја користеа книгата на д-р Марјан Димитријевски: Македонската војска 1944 – 1945, издание на ИНИ од 1999 година.

ХОРИСТИТЕ НА АРТИЗАН И ЧЛЕНОВИТЕ НА ГЛАМ МАКЕДОНИЈА УРЕДУВАА СТАТИИ НА ТЕМА МУЗИКА

На 17 март 2018 година се одржа заедничко уредување на членовите на Мешаниот хор Артизан и членовите на ГЛАМ Македонија во конференциската сала во Јавна соба, на што се приклучија и некои од членовите на Вики Клубовите во Македонија.  Во текот на денот, зедоа учество вкупно 22 учесници, кои со заеднички сили создадоа нови 20 сатии на тема музика на Википедија на македонски јазик, 15 постоечки статии беа надополнети со текст, и беа подигнати две фотографии на заедничката ризница.

Создадени се статиите за музичарите: Сиа и Антони Кидис, за инструментите: Укулеле, Бузуки, Еолска харфа, Љубовна виола, Кастанети, Дувачки инструменти, Виол, Диџериду, Ѕвоно, Сузафон, Ронеат и Ерке, како и за термините: Англиски валцер, Солист, Оркестар, Акорд, Келтска музика и Асид-џез.

Дел од атмосферата на заедничкото уредување во Јавна соба :

 


Потпишан новиот договор со Градската библиотека „Браќа Миладиновци“

Соработката со Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ од Скопје продолжува и оваа година, со договорот за соработка и испраќање матичен Википедијанец, што е потпишан деновиве од двете страни. Со оваа соработка очекуваме да се создадат нови и да се подобрат постоечките статии на Википедија на македонски јазик, користејќи ги книгите од Градската библиотека.

За потсетување, од досегашната соработка меѓу ГЛАМ Македонија и Градската библиотека, беа додадени 301 референца на постоечки статии на Википедија на македонски јазик, беше организирана Вики прошетка низ Градската библиотека со членови на Вики Клубот во Старо Нагоричане, една работилница, еден уредувачки маратон (edit – a – thon), беа создадени најмалку 15 нови статии од книгите во Библиотеката, а дел од вработените библиотекари ја поминаа обуката за уредување на Википедија. Исто така плод на соработката беше и отворената панел дискусија на тема „Потребата од дигитализација во 21 век“, што се одржа на 18 јануари 2018 година во Градската библиотека.