ВИКИМАНИЈА 2021

Од 13 до 17 август 2021 година се одржа конференцијата Викиманија (16-та по ред). Викиманија е најголемата википедијанска конференција на глобално ниво која за првпат се одржа онлајн, а членовите на ГЛАМ Македонија ја имаа среќата да ја следат заеднички. Беа одржани четири заеднички средби за следење на Викиманија: три во Скопје и една во Охрид.