ВИКИ КЛУБ ВЕЛЕС

На 18 февруари 2020 година започна со работа седмиот Вики Клуб во Македонија што го води ГЛАМ Македонија, Вики Клуб Велес. Координатор на Клубот е професор Лили Арсова, а на првата обука за уредување на Википедија беа обучени петнаесеттина ученици. Вики Клубот работи во рамки на училиштето „Васил Главинов“.

Во текот на денот, беше потпишан меморандум за соработка со Општина Велес.

Дел од атмосферата на фотографиите: