ВИКИ КЛУБ ШТИП

На 28 септември 2018 година, е основан четвртиот Вики Клуб под раководство на ГЛАМ Македонија, Вики Клуб Штип. На двете работни сесии за обука, учениците покажаа голем интерес за уредување на Википедија. Беа обучени 22 членови на новооснованиот Вики Клуб, и беа создадени 6 нови статии на Википедија на македонски јазик. Клубот работи под раководство на координаторот Јованка Шалева.

Истиот ден беше потпишан меморандум за соработка со училиштето „Коле Нехтенин“.

На фотографиите може да видите дел од учесниците и атмосферата: