ВИКИ СЕНИОР

ГЛАМ Македонија како дел од своите активности, започнува со реализација на нов проект „Вики Сениор“ – проект, кој има цел да обучува и едуцира возрасни лица низ цела Македонија, за да се создадат нови и да се подобрат веќе постоечките статии. За сите информации околу вклучувањето во проектот, може да испратите мејл на

glammacedonia@gmail.com, лице за контакт на Википедија Intraterestrian или да ја посетите нашата новоотворена канцеларија на ул. 20 Октомври бр. 26, секој работен ден од 10 до 14 часот.