Вмрежување

ГЛАМ Македонија соработува со медиумите, како и со локалните и меѓународните организации.

ГЛАМ Македонија е:
* Огранок (Корисничка група) на Фондацијата Викимедија, од 26 септември 2016 година
* Член на Мрежата за финансиска одржливост на граѓански организации, од 15 август 2018 година