ГЛАМ АКТИВНОСТИ од јануари до април 2018 година

Во текот на првите четири месеци од 2018 година, активностите на членовите на ГЛАМ Македонија поврзани со ГЛАМ институциите (галерии, библиотеки, архиви и музеи) во Република Македонија беа плодни.

Годинава беа потпишани четири договори за соработка, и тоа: нов договор со Институт за национална историја, и обновени договори со Државниот архив на РМ, со Музеј на македонската борба Скопје и со градската библиотека „Браќа Миладиновци“ во Скопје.

Како резултат на овие договори за соработка, членовите на ГЛАМ Македонија ја збогатија Википедија на македонски јазик, со тоа што: создадоа 250 нови статии, 104 постоечки статии беа подобрени, 200 референци беа внесени и 25 слики беа подигнати.

Главните теми на кои се работеше најмногу беа: Првата и Втората светска војна, како и активностите на партизаните во Македонија.