ГЛАМ Македонија – Активности, проекти и престојни промени

На 2 септември 2023 година во Скопје , беше  одржана средба на членовите на ГЛАМ Македонија. На средбата се дискутираше за тековните настани, за активностите кои ќе следат   во еснскиот период за реализација на предвидената пограма и проектните планови.

Присутите дискутираа  и за идните промени кои го очекуваат здружението , откако претседателката Снежана Штрковска, ги запозна за  новините кои ќе доведат до побројни активности и посодржајна програма од следната 2024 година.