Годишно собрание

На 19 септември 2020 година беше одржано годишното собрание на членовите на ГЛАМ Македонија. Беа почитувани препораките за придржување во врска со КОВИД-19, поради што присуство во живо беше ограничено на само осум членови, а останатите членови дадоа свој придонес, мислење и идеи онлајн.

На крајот од состанокот, присутните Википедијанци објавија статии за Втората светска војна, со што зедоа учество во уредувачкиот маратон кој се одржуваше истиот ден.