ДЕН НА МЛАДИ

По повод меѓународниот ден на млади, на 12 август 2021 година во претседателската резиденција беше одржан настан за вмрежување во организација на МладиХаб, Кабинетот на претседателот на Северна Македонија и Британската амбасада во Скопје. На настанот наш претставник беше претседателката Снежана Штрковска.