ЖЕНИТЕ ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ

На 10 декември 2021 година се одржа уредувачки маратон на тема Жените за климатските промени. Активноста е дел од глобалниот повик Women in Climate Change којшто се одвива во текот на месец декември. На уредувачкиот маратон се приклучија 15 учесници, создавајќи 33 нови статии.

Сите придонеси може да се видат на следниот линк.