ЖЕНИТЕ ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ

На 9 декември 2020 година се одржа уредувачки маратон на тема Жените за климатските промени. Активноста беше дел од глобалниот повик Women in Climate Change којшто се одвива во текот на месец декември.

Резултати:

Вкупно 8 учесници создадоа 27 нови статии, биографии на жени научници, чија работа е поврзана со климатските промени и глобалното затоплување.

Sustainable Development Goal 13.png