ЗАПОЗНАЈТЕ ЈА РУСИЈА

ГЛАМ Македонија во текот на месец февруари, ќе одржи едномесечен уредувачки предизвик
за членовите на Вики Клубовите на тема „Запознајте ја Русија”. Уредувачкиот проект е
поддржан од Амбасадата на Руската Федерација во Скопје.
Вообичаените работилници овојпат ќе бидат изоставени од безбедносни причини.
Учесниците во текот на месец февруари, ќе ја збогатат Википедија на македонски јазик со теми
поврзани со Русија, при што пишувајќи на темите тие учат за нејзината историја, географија,
култура, спорт и друго. Статиите кои ќе бидат напишани, уредени и одобрени ќе ја збогатат
Википедија на македонски јазик и ќе останат во иднина да може да ги прочита секој што знае
македонски јазик.
По завршувањето, во текот на месец март ќе бидат доделени дипломи и награди на свечен
јавен настан во Скопје. Наградите ги обезбедува Амбасадата на Руската Федерација во Скопје.
За уредувачкиот месец, повеќе може да прочитате на следниот линк: Запознајте ја Русија