ЗАПОЗНАЈТЕ ЈА УНГАРИЈА

Здружението на Унгарците во Република Македонија „Теледом“ поддржано од Амбасадата на Унгарија во Скопје во соработка со ГЛАМ Македонија организира едномесечно уредување на унгарски теми. Целта на проектот, наречен „Запознајте ја Унгарија“ е да се запознаат младите во Република Македонија со унгарската култура, историја и географија преку создавање и/или надополнување статии на Википедија на македонски јазик. Проектот ќе се одвива во текот на 30 дена, од 25 јануари до 23 февруари 2019 година, и ќе опфаќа неколку заеднички работилници.

Право на учество имаат сите малолетни ученици над 10 години од Република Македонија, стари и нови членови на Вики Клубовите, кои ги води ГЛАМ Македонија.

Најуспешните ќе бидат наградени, а наградите ги обезбедуваат Амбасадата на Унгарија и Здружението на Унгарците во Република Македонија. Оценувањето на резултатите од проектот ќе го изврши Комисија формирана од страна на Здружението ГЛАМ Македонија и Здружението на Унгарците во Република Македонија „Теледом“.

Свеченоста по повод завршување на проектот и доделување на благодарници за учество како и награди на најуспешните ќе се изврши во рамките на свеченоста по повод унгарскиот национален празник „15-ти март“ на 16 март 2019 година.