За тимот

Извршен одбор

Снежана Штрковска
-Претседател-
Гордана Стојковска Јовиќ
-Член-
Николче Стојановски
-Член-
Наташа Неданоска
-Член-
Игор Кузмановски
-Член-

Менаџер за комуникации:

 

Менаџер за образовната програма:

 

Координатори:

ГЛАМ Координатори:

Снежана Штрковска
Ана Вишинова

Координатори за образование:

Валентина Трајкоска
Наташа Неданоска
Ирена Трајковска
Стојна Арсовска-Доневска
Јованка Шалева
Мелита Станковиќ
Лили Арсова
Наташа Миладиновска
Наташа Старделова
Елена Јовановиќ
Емилија Ристановска
Љупка Стојменова
Лиљана Манова

 

ИТ Координатор – Татјана Гогоска