За тимот

Извршен одбор

Снежана Штрковска
-Претседател-
Гордана Стојковска Јовиќ
-Член-
Николче Стојановски
-Член-
Наташа Неданоска
-Член-
Игор Кузмановски
-Член-

Менаџер за администрација и логистика:

Фросина Димитрова

Координатори:

ГЛАМ Координатори:

Снежана Штрковска
Ана Вишинова

Координатори за образование:

Валентина Трајкоска
Наташа Неданоска
Ирена Трајковска
Стојна Арсовска-Доневска
Јованка Шалева
Атанас Сопотски
Нели Најдоска-Василевска
Мелита Станковиќ
Татјана Нанкова
Лили Арсова
Наташа Миладиновска
Наташа Старделова
Елена Јовановиќ

ИТ Координатор – Коки Никола

Координатор на волонтери – Ирина Цилимингас