МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВИ

По повод меѓународниот ден на националните паркови, на 21 јули 2021 година, во соработка со националниот парк Галичица нашите википедијанци од Вики клуб Охрид под водство на Наташа Неданоска, пишуваат статии на тема водоземци.

Во текот на работилницата, биле создадени 11 статии, меѓу кои за:  Македонски мрморец, гаталинка, зелена крастава жаба, и други.