Меѓународен ден на Ромите

На 2 април 2021 година се одржа уредувачкиот маратон на тема „Меѓународен ден на Ромите“. Активноста е дел од глобалниот повик International Roma Day Edit-a-thon 2021 којшто се одвива од 1-8 април 2021 година. Учество во уредувачкиот маратон земаа 19 уредувачи кои ја збогатија Википедија на македонски јазик со 36 нови статии. Објавените статии може да се видат на овој линк.