НАТАША НЕДАНОСКА, со нов сертификат

Во период од 3 месеци, координаторот на Вики Клуб Охрид и едукатор за образование на ГЛАМ Македонија Наташа Неданоска, учествуваше на курсот за Градење партнерство, организиран од страна на тимот за развој на заедницата (Community Development team) на Фондацијата Викимедија како дел од пилот програмата
(Wikilearn pilot). Со завршувањето на курсот, Наташа доби сертификат за дизајнирање и извршување партнерство за заедницата на Викимедија.

Честитки до Наташа од целиот тим на ГЛАМ Македонија.