Обука на ученици од ОУ “Ј.Х.Песталоци“ – Скопје

Девет ученици од основното училиште во Центар ”Ј.Х.Песталоци” од Скопје добија обука за уредување статии на Википедија на македонски јазик.

На ден 14.03.2023 година, девет ученици од  седмо одделение добија обука како да уредуваат статии на Википедија на македонски јазик.

Тренер на обуката беше: Елена Крстева.