Обука на ученици од ОУ “11 Октомври“ – Скопје

Дванаесет ученици од основното училиште во Центар ”11 Октомври” од Скопје добија обука за уредување статии на Википедија на македонски јазик.

На ден 03.03.2023 година, дванаесет ученици од шестто и седмо одделение добија обука како да уредуваат статии на Википедија.  Тренер на обуката беше: Елена Крстева.

 

 

Ваквиот тип на обуки се од наше големо значење и повеќе се од потребни, со цел македонската Википедија да се надоплонува со интересни и нови статии како и да се зголемува бројот на нови ученици кои сакаат да допридонесуваат на Википедија на македонски јазик.