Одржана Вики конференција за наставници во Велес

На 28 септември 2020 година беше одржана Вики конференција за наставници во Ликовниот салон во Велес. За време на обуката беа запазени сите препораки за претпазливост во врска со КОВИД-19.

Обуката ја поминаа 25 наставници.