Одржана Вики конференција за наставници во Драчево

На 21 септември 2020 година беше одржана Вики конференција за наставници во училиштето „Св. Климент Охридски“ во Драчево. За време на обуката беа запазени сите препораки за претпазливост во врска со КОВИД-19.

Обуката ја поминаа 35 наставници.