ПОВИК ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈА

Ако имаш желба да учествуваш во организирање, да стекнеш нови искуства и да запознаеш нови луѓе, пријави се како волонтер на деветтата средба меѓу Википедијанците од Централна и Источна Европа, Wikimedia CEE Meeting, што ќе се одржи во Охрид од 18-20 септември 2020 година.

Wikimedia CEE Meeting е годишна конференција на Википедијанците од Централна и Источна Европа, со цел умрежување, размена на знаења и искуства, а која се одржува во различни држави. Деветтата конференција ќе се одржи во Охрид. Доколку сакаш да си дел од неа, пријави се како волонтер.

Задачи:

Задачите кои се наменети за волонтерите се пред сè од логистички карактер, односно организирање на промотивни активности, помагање на гостите при самата конференција, преземање на некои одговорности при формалните и неформалните активности и слично.

Времетраење:

Од сите волонтери што ќе бидат ангажирани се очекува својот придонес да го дадат во деновите пред, за време и по конференцијата, во зависност од задачите што ќе им бидат доделени. Доколку ви се допадне работата со ГЛАМ Македонија, можете да учествувате и при организирање на другите активнсоти на здружението.

Рок и начин на пријавување:

Сите заинтересирани треба да испратат кратка биографија и мотивирачко писмо на електронската пошта: glammacedonia@gmail.com најдоцна до 30 ноември 2019 година.

Придобивки за волонтерите:

  • Искуство
  • Дружење
  • Знаења
  • Потврда за волонтирање

За сите прашања слободно обратете се на горенаведената електронска пошта.