ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА СО АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ

Соработката со Археолошкиот музеј на Република Македонија официјално започнува со потпишаниот договор меѓу ГЛАМ Македонија и Музејот. Со оваа соработка очекуваме на Википедија на македонски јазик да се создадат нови статии поврзани со историјата на мекдонскиот народ, како и да се подобрат постоечките, со текст, цитати, и фотографии што македонската наука ги одобрува.

Договорот е дел од програмата ГЛАМ на Здружението, односно спаѓа во доменот на соработка со  галерии, библиотеки, архиви, музеи и сродните институции.