ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА СО ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЈ

Во февруари 2020 година започна соработката со Природонаучен музеј во Скопје, со потпишување на Договор за соработка. Преку соработка со оваа установа, очекуваме Википедија на македонски јазик да се збогати со нови и подобрени статии за инсектите во Македонија, но и за други теми што се специјалност на Природонаучниот музеј.