Програма ГЛАМ

Програма ГЛАМ – има за цел збогатување на содржините на Википедија преку сорботка со институциите што спаѓаат во ГЛАМ секторот (галерии, библиотеки, архиви, музеи и сродни институции, оттаму и името на ова здружение), меѓу кои: Музеј на македонската борба во Скопје, Државен архив на Република Македонија, Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ во Скопје, Институт за национална историја (ИНИ), општина Карпош, општина Велес, општина Старо Нагоричане, Воениот музеј, и други.

Првиот матичен Википедијанец во соработка со ГЛАМ Македонија го прими Државниот архив на Република Македонија. Во текот на годините воспоставена е соработка со повеќе ГЛАМ институции, а испративме матичен Википедијанец во: Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ во Скопје, Институт за национална историја (ИНИ), Археолошки музеј, Природонаучен музеј во Скопје, Друштво на писатели, и Хидробиолошки завод во Охрид.

Од досегашната соработка со ГЛАМ секторот во Македонија, за употреба на Википедија се ослободени повеќе од 3000 фотографии и документи, создадени или подобрени се повеќе од 2500 статии. Исто така, додадени се над 650 референци на постоечки статии, и извршена е обука за уредување на Википедија на вработени во ГЛАМ секторот.