ПРОШЕТКА НИЗ АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ

На 27 септември 2018 година, Википедијанците, членовите на ГЛАМ Македонија и пријателите имаа можност да го посетат Археолошкиот музеј на Македонија во Скопје. Присутните имаа можност да се запознаат со работата на овој музеј, како и да ги разгледаат поставките на музејот.