РАБОТИЛНИЦА ЗА ОРГАНСКА ХРАНА

На 29 октомври 2019 година, се одржа тричасовна работилница во Порта Македонија, во соработка со здружението „Биовита“ од Кавадарци. На работилницата присуствуваа ученици кои се членови на Вики Клубот во Музеј на македонската борба, и кои создадоа осум нови статии на Википедија на македонски јазик за органска храна и органско производство.  На присутните им беше претставена разликата меѓу органското и обичното производство на храна, од страна на стручното лице, Горан Колев.

Дел од атмосферата на фотографиите: