РАБОТИЛНИЦА ОСТЕН

На 6 декември 2019 година се одржа тричасовна работилница со членовите на Вики Клубот Музеј на македонската борба, во просториите на Остен. Присутните ги поздрави директорот Мице Јанкуловски, кој раскажа за своето детство и почетоците на кариерата како карикатурист. Извршната директорка на Остен, Корнелија Конеска , ги запозна присутните за почетоците и развојот на Остен, а потоа започна заедничкото уредување.

Членовите на Вики Клубот уредуваа статии поврзани со работата на Остен.

Дел од атомосферата на фотографиите: