Работилница со членовите на Вики Клуб Охрид

Во деновите на 30 и 31 март 2018 година, се одржаа две работилници со членовите на Вики Клуб Охрид, кој го раководи професорката Наташа Неданоска.
Се вклучија четири нови члена, на кои им беа претставени основите за уредување на Википедија. На постарите членови на овој Вики Клуб, кои веќе создаваат и уредуваат статии на Википедија на македонски јазик, им беа покажани новини во уредувањето, што ќе придонесе за нивно поуспешно уредување.
Во текот на двата дена беа создадени 17 нови статии, а 6 постоечки статии беа надополнети со текст.
Дел од работната атмосфера на фотографиите: