РЕЗУЛТАТИ ОД АКТИВНОСТИТЕ ВО 2018 година

Годината 2018 за ГЛАМ Македонија како Здружение на граѓани беше продуктивна и успешна. Членовите на Здружението направија екстра напори во правец на пропагирање на идејата за слободно знаење, како и во користењето на материјалите при создавање и надополнување на статии на Википедија на македонски јазик, што претставува создавање на слободно знаење, достапно на секого.

Одржани беа бројни настани, членовите на Здружението како претставници се појавија на неколку конференции во странство, а бројките сами зборуваат за успехот:

*Повеќе од 3220 статии беа создадени или надополнети само од членовите на Вики Клубовите во Република Македонија;

*Околу 750 статии беа создадени или надополнети и проверени како резултат на соработката со ГЛАМ секторот;

* 616 лица биле дел од настаните организирани од ГЛАМ Македонија.