СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИЦИ ВО ВЕВЧАНИ – ОУ Страшо Пинџур

На 11 март 2022 година се одржа семинар на наставници во Вевчани во ОУ Страшо Пинџур. На семинарот учестуваа 21 наставниици по различни наставни предметни програми. За време на семинарот присутните беа запознаени со медиумската писменост и култура, со предизвиците кои ги носи користењето на Википедија во училница, со активностите на Вики Клубот од Охирд како и програмите на Здружението. Предавачи на семинарот беа м.р Татјана Гоговска, Наташа Неданоска како и председателката на Глам Македонија – Снежана Штрковска.

Обука на наставници е дел од образовната програма на ГЛАМ Македонија.