Семинар за наставници во ОOУ ‘’Ѓорѓија Пулевски’’ – Скопје

Во организација на здружението ГЛАМ Македонија, на 11 мај 2023 година, организираше семинар за наставници од ООУ „Ѓорѓија Пулевски“ во Општина  Аеродром во Скопје.

На предавањата, учество зедоа дури 22 наставници по различни наставни предмети, а предавачи беа М-р Татјана Гогоска која зборуваше за Медиумската писменост и култура кај возрасните и нивното влијание врз деца, Ана Вишинова за Вики Клубовите и Вики Камповите, и претседателката на ГЛАМ Македонија – Снежана Штрковска, која наставниците ги запозна со активностите на организацијата.

На крајот од 3 часовниот семинар, сите учесници се здобија со Сертификат за успешно завршен семинар.

 

Обуката за наставници е дел од образовната програма на ГЛАМ Македонија.