СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИЦИ

Во организација на здружението ГЛАМ Македонија, на 6ти декември 2022 година, организираше уште еден семинар за наставници од ОУ „Александар Македонски“ во Скопје.

На предавањата, учество зедоа дури 15 наставници по различни наставни предмети, а предавачи беа М-р Татјана Гогоска која зборуваше за Медиумската писменост и култура кај возрасните и нивното влијание врз деца, Ана Вишинова за Вики Клубовите и Вики Камповите како и претседателката на ГЛАМ Македонија – Снежана Штрковска, која наставниците ги запозна со активностите на организацијата. На крајот од 3 часовниот семинар, сите учесници се здобија со сертификат за успешно завршен семинар.