СРЕДБА И РАБОТИЛНИЦА ПО ПОВОД УНГАРСКИОТ ПРАЗНИК „23 ОКТОМВРИ“

По повод празникот на Унгарија „23 Октомври“, на 24 октомври 2018 година се одржа средба и работилница на членовите на Вики Клубот во Музеј на македонската борба, што го раководи здружението ГЛАМ Македонија и членови на здружението на Унгарците во Република Македонија „Теледом“.

Присутните имаа можност да го видат документарниот филм за Унгарците од Крушево.

На работилницата членовите на Вики Клубот пишуваа биографии на Википедија на македонски јазик за Унгарците учесници во Унгарската револуција од 1956 година. Беа создадени и надополнети вкупно 14 статии.

На присутните им беа доделени благодарници како и по еден примерок од двојазичната книга „По нив остана празнина“ за унгарските бегалци од 1956 година во Македонија.

Дел од атмосферата на фотографиите: