Статии без илустрација 2022

Статии без илустрација Wikipedia Pages Wanting Photos (WPWP) е кампања на меѓународно ниво за вметнување на илустрации во статиите на кои им недостигаат. Кампањата е со времетраење од 01.07 и ќе трае до 31.08 оваа година, а резулатите ќе се објават на 10.10. 2022 година.

Илјадници фотографии се поставени на Заедничката ризница преку разни ГЛАМ проекти, како и преку фотографските натпревари низ годиниве. Идејата е да се искористат фотографиите и останатите илустрации во соодветните статии.

Наградите ќе бидат доделени на најплодните учесници, кои имаат поставено илустрација на најмалку 100 различни статии на Википедија на македонски јазик.

За македонските учесници се обезбедени посебни локални награди. Вкупно има 5 награди поделени на следниов начин:

  1. Прва награда – ваучер во вредност од 12.000 денари (се доделува 1 ваучер на еден корисник)

  2. Втора награда – ваучер во вредност од 6.000 денари (се доделуваат 4 ваучери на четири различни корисници)

Прочитајте ги правилата и земете учество.