УНГАРСКА РАБОТИЛНИЦА

На 25 октомври 2019 година, се одржа тричасовна работилница во соработка со здружението „Теледом“, по повод унгарскиот празник, 23 октомври. На работилницата присуствуваа ученици кои се членови на Вики Клубот во Музеј на македонската борба, кои создадоа осум нови статии на Википедија на македонски јазик за туристички места во Будимпешта. На крајот, добија благодарници за своето учество.
Дел од атмосферата на фотографиите: