Уредувачки денови на тема Прва светска војна

Во организација на Матичниот Википедијанец во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ во Скопје, Гордана Јовиќ-Стојковска, организирана е уредувачка активност за збогатување и подобрување на Википедија на македонски јазик на тема „Прва светска војна“.

Во уредувањето кое се реализираше во периодот од 10 – 13 јуни 2018 година, учествуваа 12 Википедијанци кои внесоа 21 нови страници, а 25 статии беа надополнети и подобрени.

Во рамки на активностите организирани од страна на Матичниот Википедијанец ваква уредувачка активност беше реализирана и во месецот април во кој учествуваа 18 Википедијанци.

Уредувачките активности на зададената тема „Прва светска војна“ беше предизвик и за членовите на Вики клубот од Старо Нагоричане кои со својот раководител, наставничката Стојна Арсова- Донева подигнаа 11 статии.

Придружувајќи се на обележувањето на 100 години од крајот на Прва светска војна Википедијанците од ГЛАМ Македонија ќе продолжат да ја обработиваат оваа тема.