УРЕДУВАЧКИ МАРАТОН „СВЕТСКИ ДЕН НА АНГЛИСКИОТ И ШПАНСКИОТ ЈАЗИК“

На 23 април 2021 година ќе се одржи уредувачки маратон на тема „Светски ден на англискиот и шпанскиот јазик“. Активноста е дел од глобалните симболични „Светски ден на шпанскиот јазик“ и „Светски ден на англискиот јазик“ којшто се одвива во текот на месец април 2021 година.
Статиите кои ќе бидат напишани, уредени и одобрени ќе ја збогатат Википедија на македонски јазик и ќе останат во иднина да може да ги прочита секој што знае македонски јазик.