УРЕДУВАЧКИ НАТПРЕВАР НА ТЕМА „БИОСФЕРНИ РЕЗЕРВАТИ ВО СВЕТОТ“

Уредувачки натпревар на тема „Биосферни резервати во светот“

На 19 април 2021 година во 00.00 часот ќе започне уредувачки натпревар со наслов
„Биосферни резервати во светот“, на кој ќе имаат можност да учествуваат ученици на
возраст од 15 до 18 години.
Натпреварот ќе трае три недели и ќе заврши на 9 мај 2021 година во 23.59 часот по
македонско време.
Во рамките на натпреварот учениците ќе уредуваат статии, кои недостигаат на
Википедија на македонски јазик.
Најдобрите статии на учесниците ќе бидат наградувани на неделно ниво во текот на
три седмици. На крајот на натпреварот ќе бидат наградени најдобро уредените статии
изработени во текот на целиот уредувачки натпревар.
Уредувачкиот натпревар „Биосферни резервати во светот“ ГЛАМ Македонија го
организира во соработка со здружението Споделено знаење.
За повеќе информации за правилата може да прочитате тука.