УСПЕШНО ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИЦИ ЗА ВИКИПЕДИЈА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

На 17 феврури 2022 година во ОУ Гоце Делчев во општина Аеродром, се одржа 3 часовен семинар за наставници во организација на Глам Македонија. На семинарот присуствуваа 10 предметни наставници.

Предавање одржаа м-р Татјана Гогоска која зборуваше за медиумската писменост и култура, Ана Вишинова за Вики Клубот и неговите активности и Снежана Штрковска, претседател на ГЛАМ за позитивните аспекти на користење на Википедија.

За време на семинарот присутните беа запознати со медиумската писменост и култура, со предизвиците за тоа како се користи Википедија во училница, и на крајот со активностите на Вики Клубовите како и програмите на Здружението.

Обука на наставници е дел од образовната програма на ГЛАМ Македонија.