Википедија на македонски јазик – Уредувачки маратон на тема Жена

На 6 март 2023 година, по повод наближувањето на Меѓународниот ден на жената, се одржа уредувачки маратон на тема Жена. Сите уредници на Википедија на македонски јазик беа  повикани и добредојдени да го дадат свој придонес.

Пожелно беше статиите да бидат биографии на жени кои оставиле придонес за човештвото на било кој начин.

Свој придонес го дадоа 35 учесници и напишаа нови 50 нови статии на Википедија на македонски јазик.

Википедија и википедијанците на македонски јазик веќе неколку година наназад го даваат својот придонес на Википедија, пишувајќи за жените ширум светот.

На тој начин Википедијанците го прославија и го честитаа празникот на жената.